Terveyspalvelualalle saatiin neuvottelutulos

22.02.2018

Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto ovat päässeet neuvottelutulokseen Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. 

Sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk:tta). Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta. 1.4.2018 lukien korotetaan henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja 1,73 %:n yleiskorotuksella ja 1.4.2019 lukien korotetaan henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja 1,74 %:n yleiskorotuksella.

Sopimusratkaisussa korotetaan myös henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita sekä lisättiin heille myönnettävää ajankäyttöä henkilöstön edustajan tehtävässä toimimiselle. Luottamusmiehelle on lisäksi laadittava vuosittain koulutussuunnitelma.

Työehtosopimuksen kaikki palkkaukseen liittyvät määräykset koottiin erilliseksi palkkasopimukseksi palkkausmääräysten soveltamisen helpottamiseksi.

Vaihtelevan työajan sopimuksissa (mm. 0-tuntisopimukset) täsmennettiin määräyksiä sairausajan palkan maksamisen perusteista. Täsmennyksellä turvataan mm. sairausajan palkan maksu työvuoroluettelon mukaisena, mikäli työntekijä sairastuu.

Lisäksi työehtosopimukseen tulee täsmennyksiä mm. paikalliseen sopimukseen tehtävistä kirjauksista, koeajan pituudesta määräaikaisissa työsuhteissa, lomapalkan maksamisesta sekä lomarahan määräytymisestä ja maksamisesta. Sopimuskaudelle perustettiin myös työryhmiä, joissa selvitetään mm.: mahdollisuuksia siirtyä ns. viisipäiväiseen lomaviikkoon, työehtosopimuksen muutostarpeita, hankitaan tietoa ergonomisesta työvuorosuunnittelusta, selvitetään epätyypillisten työsuhteiden käyttöä ja niiden ongelmien ratkaisemista, selvitetään henkilökohtaisen palkanosan käyttöä ja luottamusmiesten tiedonsaantia.

Neuvotteluissa saatiin torjuttua useita työnantajan esittämiä heikennyksiä. Lisäksi kaikki korotukset saadaan yleiskorotuksina. 

27.06.2020Terveyspalvelualalle saatiin sopimusratkaisu
25.06.2020Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelutulos
02.06.2020Terveyspalvelualan Unioni valitsi uuden puheenjohtajan - Terveyspalvelualan työehtosopimus pyritään saamaan aikaiseksi pian
30.04.2020Neuvottelut jatkuivat - pääaiheina palkka- ja matkustusmääräykset
30.03.2020Neuvottelut jatkuivat - pääaiheena luottamusmiesten toimintaedellytykset
09.03.2020Terveyspalvelualan neuvottelut etenevät - yksityiskohtaista keskustelua tavoitteista
30.01.2020Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointiala HALI sopivat koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta
29.01.2020Terveyspalvelualan Unioni on irtisanonut terveyspalvelualan tes:n
24.01.2020Terveyspalvelualan neuvottelut käynnistyivät
27.11.2019Luottamusmiesten tiedonsaantioikeus

Siirry arkistoon »