Terveyspalvelualalle saatiin neuvottelutulos

22.02.2018

Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto ovat päässeet neuvottelutulokseen Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. 

Sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk:tta). Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta. 1.4.2018 lukien korotetaan henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja 1,73 %:n yleiskorotuksella ja 1.4.2019 lukien korotetaan henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja 1,74 %:n yleiskorotuksella.

Sopimusratkaisussa korotetaan myös henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita sekä lisättiin heille myönnettävää ajankäyttöä henkilöstön edustajan tehtävässä toimimiselle. Luottamusmiehelle on lisäksi laadittava vuosittain koulutussuunnitelma.

Työehtosopimuksen kaikki palkkaukseen liittyvät määräykset koottiin erilliseksi palkkasopimukseksi palkkausmääräysten soveltamisen helpottamiseksi.

Vaihtelevan työajan sopimuksissa (mm. 0-tuntisopimukset) täsmennettiin määräyksiä sairausajan palkan maksamisen perusteista. Täsmennyksellä turvataan mm. sairausajan palkan maksu työvuoroluettelon mukaisena, mikäli työntekijä sairastuu.

Lisäksi työehtosopimukseen tulee täsmennyksiä mm. paikalliseen sopimukseen tehtävistä kirjauksista, koeajan pituudesta määräaikaisissa työsuhteissa, lomapalkan maksamisesta sekä lomarahan määräytymisestä ja maksamisesta. Sopimuskaudelle perustettiin myös työryhmiä, joissa selvitetään mm.: mahdollisuuksia siirtyä ns. viisipäiväiseen lomaviikkoon, työehtosopimuksen muutostarpeita, hankitaan tietoa ergonomisesta työvuorosuunnittelusta, selvitetään epätyypillisten työsuhteiden käyttöä ja niiden ongelmien ratkaisemista, selvitetään henkilökohtaisen palkanosan käyttöä ja luottamusmiesten tiedonsaantia.

Neuvotteluissa saatiin torjuttua useita työnantajan esittämiä heikennyksiä. Lisäksi kaikki korotukset saadaan yleiskorotuksina. 

02.05.2019Terveyspalvelualan Unioni valitsi uuden puheenjohtajan - valmistautuminen seuraavaan sopimuskierrokseen myös alkoi
04.05.2018Terveyspalvelualan Unionille uusi puheenjohtaja, Unioni laajenee
22.02.2018Terveyspalvelualalle saatiin neuvottelutulos
16.02.2018Uusi tarjous työnantajalta - neuvottelut jatkuvat ensi viikolla
12.02.2018Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat
01.02.2018Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat
10.01.2018Neuvottelut etenevät - yksityiskohtaista keskustelua tavoitteista
15.12.2017Terveyspalvelualan Unioni irtisanoi Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen
27.09.2017Hyvinvointialan liiton ja Terveyspalvelualan Unionin sopimus TES:n soveltamisalan ja AY-jäsenmaksuperinnän muutoksista allekirjoitettu. Sopimus astuu voimaan 1.2.2018. Sopimus löytyy sivulta Sopimukset ja ohjeet.
15.06.2017Terveyspalvelualalle sopimusratkaisu, jossa laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa

Siirry arkistoon »