Terveyspalvelualalle sopimusratkaisu, jossa laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa

15.06.2017

Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointialan liitto ovat käyneet neuvotteluja kevään ajan. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisen työryhmätyöskentelyn aiheena olivat luottamusmiesvalintakysymys, neuvottelupöytätilanne ja samalla myös jäsenmaksuperinnän laajentaminen. Työryhmä saavutti 2.6.2017 neuvottelutuloksen, jonka jälkeen neuvotteluosapuolten hallinnot ovat ne hyväksyneet. Sopimusratkaisulla laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa. Lisäksi varmistettiin jäsenten jäsenmaksuperintä suoraan palkasta myös tulevaisuudessa.

Soveltamisalaan tulee muutos 1.2.2018 alkaen. Terveyspalvelualan Unionin
jäsenjärjestöihin kuuluviin työntekijöihin on sovellettava seuraavin ehdoin Terveyspalvelualan Unionin ja Hyvinvointialan liiton yhteistä työehtosopimusta ja samalla syntyy oikeus luottamusmiehen valintaan:

- Kun työnantajan palveluksessa olevista työntekijöistä kuuluu yli 23 % (ennen vähintään 33,33 %) Unionin jäsenjärjestöihin ja palveluksessa on vähintään viisi Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää.

- Lisäksi tätä työehtosopimusta sovelletaan niiden Hyvinvointialan Liiton jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on vähintään 80 Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää.

-Soveltamisrajan täyttyminen selvitetään paikallisesti työnantajan suorittaman jäsenmaksuperinnän tai muun työnantajalle esitetyn luotettavan selvityksen perusteella. Selvitys tehdään työnantajan tai työntekijöiden aloitteesta ennen luottamusmiesten toimikautta edeltäviä vaaleja tai muulloin paikallisesti sovittaessa.

-Paikallisesti sopien työehtosopimusta on mahdollista soveltaa myös muiden Hyvinvointialan liiton jäsentyönantajien osalta.

Hyvinvointialan liiton jäsentyönantajan tulee työntekijän pyytäessä periä Unionin jäsenjärjestöön kuuluvan työntekijän ay-jäsenmaksu suoraan palkasta riippumatta siitä, onko tätä työehtosopimusta muutoin velvollisuus noudattaa soveltamisalarajauksen perusteella.

Sopimus allekirjoitetaan syksyllä ja se astuu voimaan 1.2.2018.


Lisätietoja:

Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtaja, 
järjestöpäällikkö Eve Becker, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry

eve.becker@stthl.fi, puh. 040 761 7231
02.05.2019Terveyspalvelualan Unioni valitsi uuden puheenjohtajan - valmistautuminen seuraavaan sopimuskierrokseen myös alkoi
04.05.2018Terveyspalvelualan Unionille uusi puheenjohtaja, Unioni laajenee
22.02.2018Terveyspalvelualalle saatiin neuvottelutulos
16.02.2018Uusi tarjous työnantajalta - neuvottelut jatkuvat ensi viikolla
12.02.2018Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat
01.02.2018Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat
10.01.2018Neuvottelut etenevät - yksityiskohtaista keskustelua tavoitteista
15.12.2017Terveyspalvelualan Unioni irtisanoi Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen
27.09.2017Hyvinvointialan liiton ja Terveyspalvelualan Unionin sopimus TES:n soveltamisalan ja AY-jäsenmaksuperinnän muutoksista allekirjoitettu. Sopimus astuu voimaan 1.2.2018. Sopimus löytyy sivulta Sopimukset ja ohjeet.
15.06.2017Terveyspalvelualalle sopimusratkaisu, jossa laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa

Siirry arkistoon »