Terveyspalvelualan Unioni ry - ammatillisesti laajin

Terveyspalvelualan Unioni ry on neuvottelujärjestö. Se edustaa työehtosopimusneuvotteluissa kahdeksaa terveyspalvelualan jäsenjärjestöä ja niiden jäseniä.

Terveyspalvelualan työntekijät tekevät työtä yksityisissä terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä ja yleishyödyllisten työnantajien palveluksessa johto-, esimies-, asiantuntija- tai ammattitehtävissä. Työnantajia edustaa Hyvinvointialan Liitto.

Suomessa on noin 7000 yksityistä terveydenhuollon palveluja tarjoavaa toimipaikkaa, kuten yksityiset sairaalat, lääkäriasemat, kuntoutuslaitokset, terveyskylpylät, lääketieteelliset laboratoriot ja tutkimuslaitokset, röntgenlaitokset sekä työterveyshuollon yksiköt. Yritysten lisäksi alalla toimii yhdistyksiä ja säätiöitä. Alalla on myös ulkomaisia toimijoita.

Yleisimpiä palveluja ovat erikoislääkäripalvelut, työterveyshuolto, laboratoriopalvelut ja kuntoutus. Palveluja ostavat kotitalouksien lisäksi työnantajat, Kela sekä työeläke- ja vakuutusyhtiöt.