Terveyspalvelualan Unioni valvoo etujasi

Vuonna 2011 terveyspalvelut työllistivät jo noin 181 700 henkilöä, joista 78 prosenttia työskenteli julkisella sektorilla, 18 prosenttia yrityksissä ja kolme prosenttia järjestöissä.

Yritysten ja järjestöjen tuottamien terveyspalvelujen määrä on kasvanut nopeasti. Yksityisellä terveyspalvelualalla työskentelee jo noin 39 000 työntekijää ja toimihenkilöä. Terveyspalvelutuottajien määrän kasvu merkitsee edunvalvonnassa suuria haasteita. Järjestäytyminen ja työehdoista sopiminen on edellyttänyt uusia vaihtoehtoja kaikkien henkilöstöryhmien etujen turvaamiseksi.

Etujasi valvotaan

Vuonna 1994 perustettu Terveyspalvelualan Unioni tarjoaa edunvalvontaan vaihtoehtoa, joka ottaa huomioon kaikki henkilöstöryhmät (alunperin Yksityinen Terveyspalvelualan Unioni). Unionin seitsemän ammattiliittoa toimivat yhteistyössä sinun työelämäsi edunvalvonnassa.

Terveyspalvelualan Unionin jäsenliittoja ovat

 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
 • Kuntoutusalan Asiantuntijat KA
 • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
 • Suomen Puheterapeuttiliitto
 • Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL
 • Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL
 • Akavan sairaanhoitajat ja TAJA


Terveyspalvelualan Unionin tavoitteena on

 • parantaa alalla työskentelevien palkka- ja työehtoja
 • turvata työpaikat ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille
 • kehittää ja uudistaa työelämääsekä huolehtia työhyvinvoinnista
 • toteuttaa henkilöstöryhmien välistä tasa-arvoa
 • turvata ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuus
 • edistää työpaikan yhteistoimintaa
 • vahvistaa luottamusmiesten ja muiden henkilöstön edustajien asemaa.

Yhteinen Unioni

Terveyspalvelualan Unioni on edunvalvontajärjestö niille työntekijöille ja toimihenkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa terveydenhuollon ja sosiaalialan esimies-, asiantuntija- ja ammattitehtävissä, kuten ravitsemuspalvelu-, palvelupäällikkö-, puhtauspalvelu-, kiinteistönhoito- ja toimistotehtävissä.