Oma, yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan Unioni on neuvotellut yksityiselle terveyspalvelualalle oman työehtosopimuksen Hyvinvointialan liiton kanssa. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova. Sitä sovelletaan työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä Unionin jäsenliittojen jäseninä oleviin työntekijöihin terveydenhuoltoalan yksityisissä toimipaikoissa.

Kyse on Sinun edunvalvonnastasi. Jokainen uusi jäsen edistää yhteistä asiaamme.

Työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä.

Terveyspalvelualan kilpailukykysopimuksen mukainen ratkaisu solmittiin 3. marraskuuta 2016. Sen mukaan työaika piteni keskimäärin 30 minuuttia viikossa. Kuukausipalkkaisen osa-aikaisen työaika pitenee osa-aikaisuuden suhteessa. Sopimuskausi on 1.2.2017 - 31.1.2018. Sopimusratkaisu sisältää myös paikallisen sopimisen edistämisen ja luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamisen.

Hyvinvointialan liiton ja Terveyspalvelualan Unioni ovat allekirjoittaneeet uuden sopimuksen TES:n soveltamisalan ja AY-jäsenmaksuperinnän muutoksista. Se astuu voimaan 1.2.2018.

>>> Lue ohjeistus ergonomisesta työvuorosuunnittelusta sekä paikallisesta yhteistoiminnasta terveyspalvelualalla
sekä paikallisesta yhteistoiminnasta terveyspalvelualalla

>>> Lue 1.2.2018 voimaan astuva sopimus TES:n soveltamisalan ja AY-jäsenmaksuperinnän muutoksista

>>> Lue voimassa oleva työehtosopimus

>>> Lue ohje vuosiloman siirtämisen karenssipäivistä

>>> Lue kilpailukykysopimuksen aiheuttamat työajanmuutokset

>>> Osa-aikainen työsuhde ja sen vaikutuksia