Terveyspalvelualalle saatiin sopimusratkaisu

27.06.2020

Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointiala HALI ry ovat päässeet ratkaisuun Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. Sopimus on hyväksytty osapuolten hallinnoissa.

Sopimuskausi ja palkankorotukset

Sopimuskausi on 1.4.2020–30.4.2022 (25 kk). Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2020 lukien 1,3 %:n yleiskorotuksella ja 1.7.2021 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella.

Palkkasopimuksen määräyksiä täsmennetään erityistekijälisän osalta. Työehtosopimuksessa myös yhdistetään palkkasopimus ja sen soveltamisohje luettavuuden ja soveltamisen helpottamiseksi.

Kiky-tunnit poistuvat

Sopimusratkaisussa ns. kiky-sopimuksen mukainen työajan pidennys poistuu. Säännöllinen työaika lyhenee keskimäärin 30 minuuttia viikossa 31.8.2020 alkaen. Lisäksi työaikamääräyksiin tulee lähinnä työaikalain muutoksista johtuvia täsmennyksiä.

Työehtosopimuksen mukaista hälytyskorvausta korotetaan runsaalla 10 %:lla 18 euroon.

Vuosilomamääräyksiin iso uudistus

Vuosilomamääräyksiin tulee iso rakenteellinen uudistus. Vuosilomien kertymisessä siirrytään 1.4.2022 alkaen vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6 päivää/vko) lomapäivälaskentaan (5 päivää/vko). Tämä tarkoittaa siis sitä, että ns. lauantaipäivien laskennasta luovutaan ja vuosiloma merkitään vain työpäiville (enintään 5 päivää/vko). Uusi järjestelmä sopii paremmin tämän päivän työelämään, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa.

Lomapäiviä ovat maanantain ja perjantain väliset päivät lukuun ottamatta arkipyhiä. Kertyneiden vuosilomapäivien määrä saadaan jatkossa suoraan taulukosta täysien lomanmääräytymiskuukausien mukaisesti. Vastaava järjestelmä on ollut julkisella sektorilla käytössä jo useita vuosia. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön siirtymäajan jälkeen eli 1.4.2022 alkaen kertyvien vuosilomien osalta.

Lomarahaa on jatkossa mahdollista vaihtaa vapaaksi, jos siitä tehdään työnantajan ja luottamusmiehen kesken sopimus lomanmääräytymisvuosittain. Sen jälkeen yksittäinen työntekijä voi sopia työnantajan kanssa lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.

Perhevapaamääräyksiin täsmennys

Perhevapaiden osalta työehtosopimukseen tulee täsmennyksenä jo syntyneen oikeuskäytännön mukainen kirjaus, jonka mukaan hoitovapaalta suoraan uudelle äitiyslomalle jäävä saa äitiysvapaan ajalta normaalisti työehtosopimuksen mukaisesti äitiysvapaan palkan 72 arkipäivän ajalta.

Henkilöstön edustajien asema ja korvaukset paranevat

Sopimusratkaisussa korotetaan myös henkilöstön edustajien, eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita n. 5-10 % sekä lisätään em. tehtävistä johtuvaa työstä vapautusaikaa. Työsuojeluvaltuutettuja koskevat sopimusmääräykset kirjataan lisäksi erilliseen liitteeseen.

Lisätietoja:
Terveyspalvelualan Unionin puheenjotaja Kukka Junno, kukka.junno@taja.fi, 0405073648

27.06.2020Terveyspalvelualalle saatiin sopimusratkaisu
25.06.2020Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelutulos
02.06.2020Terveyspalvelualan Unioni valitsi uuden puheenjohtajan - Terveyspalvelualan työehtosopimus pyritään saamaan aikaiseksi pian
30.04.2020Neuvottelut jatkuivat - pääaiheina palkka- ja matkustusmääräykset
30.03.2020Neuvottelut jatkuivat - pääaiheena luottamusmiesten toimintaedellytykset
09.03.2020Terveyspalvelualan neuvottelut etenevät - yksityiskohtaista keskustelua tavoitteista
30.01.2020Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointiala HALI sopivat koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta
29.01.2020Terveyspalvelualan Unioni on irtisanonut terveyspalvelualan tes:n
24.01.2020Terveyspalvelualan neuvottelut käynnistyivät
27.11.2019Luottamusmiesten tiedonsaantioikeus

Siirry arkistoon »