Työsuojelun tarkistuslista on julkaistu

26.01.2024

Yhteistyöllä on tärkeä merkitys työyhteisöjen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työnantajalla on päävastuu huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä työhyvinvoinnista. Työpaikkojen työsuojelun yhteistoiminta on hyvä esimerkki työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöstä, jolla edistetään työn terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työhyvinvoinnissahan on kyse mitä suurimmassa määrin työyhteisöjen yhteisestä asiasta.

Yhteistyön merkitys näkyy myös Terveyspalvelualan Unionin ja sen neuvottelukumppanin HALIn toiminnassa: teemme aktiivisesti yhteistyötä sekä jäsentemme, neuvottelukumppaneiden että eri sidosryhmien kanssa. Terveyspalvelualan Unioni on yhdessä yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimuksen työryhmän kanssa koonnut työpaikoille sähköisen työsuojelun tarkistuslistan.

Työpaikalla tulee olla erilaisia suunnitelmia, asiakirjoja ja sopimuksia, jotka perustuvat suoraan lainsäädäntöön ja/tai liittyvät lakisääteisiin velvoitteisiin. Eri velvoitteisiin liittyy myös soveltamisalan rajoja, määrämuotoisuuksia, kun taas toiset velvoitteet ovat vapaamuotoisemmin toteutettavissa. Myös lähteitä on paljon, ja niiden ajantasaisuuskin saattaa mietityttää, jolloin on hyvä tarkistaa asia esimerkiksi lainsäädännöstä.

Työsuojelun tarkistuslistan tarkoitus on osaltaan auttaa työsuojeluasioiden selvittämisessä: tarkistuslista on tarkoitettu työpaikkojen arjen avuksi ja tavoitteena on koota tietoa helpommin saataville. Tarkistuslista ei ole tyhjentävä, mutta työryhmän jäsenet toivovat siitä olevan apua työpaikoille.

Työsuojelun tarkistuslistan löydät täältä.

10.04.2024Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat
19.03.2024Terveyspalvelualan tes-neuvottelut käyntiin
26.01.2024Työsuojelun tarkistuslista on julkaistu
23.05.2023Terveyspalvelualan vuoden 2023 palkankorotukset
21.04.2023Neuvottelut Yksityisen terveyspalvelualan (TPTES) vuoden 2023 palkankorotuksista jatkuvat
10.03.2023Terveyspalvelualan 2023 palkankorotuksista neuvotellaan parhaillaan
01.07.2022Terveyspalvelualalle saatiin sopimusratkaisu
29.06.2022Terveyspalvelualalle saatiin neuvottelutulos 29.6.2022
15.06.2022Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat 15.6.2022
08.04.2022Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut käyntiin 8.4.2022

Siirry arkistoon »